Silosi


Poslovna jedinica Idvor

BCM Trade poseduje sopstvene silose sa sušarama u Idvoru koji se nalazi oko 50km od Beograda, 30km od luke Pančevo, Dunav i 50km od like Novi Sad. Silos je izgrađen 2007. godine.

Kapacitet silosa iznosi 15.000 tona (9 silosa kapaciteta 1,650 tona svaki).

Kapacitet sušare iznosi 18 tona po satu.

Kapacitet mlina za kukuruz iznosi 25 tona po satu.

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina bb, Idvor